Terug


Kijken in bewegende stelsels


A.P. French schrijft op p. 92 van zijn boek Special relativity:
”Zodra je leest dat een waarnemer W in stelsel S iets ziet bij (x; ct), moet je op je hoede zijn.”
Een waarnemer registreert coïncidenties: paren gebeurtenissen bij hetzelfde punt in de ruimte-tijd (spacetime).
Diederik Jekel houdt zich duidelijk niet aan deze waarschuwing in zijn film in de tv-serie De kennis van nu.
Ga zelf na welke fouten hij maakt.