TerugOnderbouwprojecten

Begin deze eeuw maakte Louis voor zijn onderbouwklassen drie projecten die de samenhang tonen van vooral de exacte vakken: wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie, techniek, informatica, zonder uitstapjes naar andere vakken, zoals Nederlands, Engels en aardrijkskunde te schuwen. Met succes zijn ze later ook uitgeprobeerd op diverse andere scholen.
Daarbij worden zowel hersens en handen belast: min of meer aansluitend bij de leerstof van het betreffende jaar bevatten alle tien opdrachten een duidelijk puzzelonderdeel en proefjes met een hoog doe-gehalte. Dat eerste wordt gewaardeerd vanwege het feit dat er een 'hoger doel' moet worden bereikt, namelijk met zijn allen iets oplossen. Het tweede omdat ze het knip- en plakwerk graag en nu eens legitiem mogen uitvoeren.

De projecten borduren voort op bekende boeken:

Het geheim van Keilerstein voor klas 1 op de serie boeken van Rowling over Harry Potter;
De Vloek van Mordor voor klas 2 op de boeken van Tolkien over Frodo de Hobbit;
Wie vermoordde Repelsteeltje? voor klas 3 op het sprookje van de gebroeders Grimm.

De opzet vereist samenwerking in een klein team, waarbij taken onderling verdeeld moeten worden; ook bij de afsluitende presentatie voor de klas. Tenslotte werkt de klas als geheel samen om te puzzel op te lossen: in klas 1 moet het enge beest in elkaar worden gezet, in klas 2 de puzzel van Sauron worden gelegd en in klas 3 de moordenaar door logica worden gevonden.

Als je de teksten wilt gebruiken, stuur dan een e mail naar: louis@elmato.nl


Het geheim van Keilerstein

De tovenaarsschool verbergt een afschuwelijk geheim.
In zes lessen moeten leerlingen in groepjes van drie hier achter zien te komen en een oplossing aandragen.Aan de orde komen o.a. wiskundepuzzels, proefjes natuurkunde, scheikunde en biologie, maar ook Nederlands, Engels, aardrijkskunde, informatica en techniek.
De vloek van Mordor

Sauron heerst opnieuw over Mordor. Een expeditie wordt uitgerust om het kwaad te keren. Tien groepen van drie leerlingen vervullen opdrachten en vinden de puzzelstukjes die tezamen Sauron zijn gezicht doen verliezen.Dezelfde vakken als in klas 1 plus CKV, maar de problemen zijn wat ingewikkelder. Zo zijn de logicaproblemen in de vallei van Gonestcrwca niet eenvoudig. Ook het internet speelt een grotere rol.
Wie vermoordde Repelsteeltje?

Repelsteeltje is dood gevonden. Was het zelfmoord of moord? Leerlingen gebruiken forensische technieken en presenteren hun bevindingen. Dat leidt tot een logische puzzel die de inzet van de hele klas nodig heeft.Complete forensische onderzoeken die vooral leunen op natuurkunde, scheikunde, biologie en techniek. Via de computer moet een geheimtaal gekraakt worden.


Klik hieronder om de bladerboeken te bekijken: