TerugLieve LeNa - Bernoulli

De vraag van Sander van Riet, een leerling van het Goese Lyceum, luidde:

"Onze leraar liet ons een proef zien waarbij hij een balletje op de lucht van een stofzuiger liet dansen en voor de verklaring hiervan gebruikte hij de wet van Bernoulli. Maar op blz. 66 van uw boek Scoop na1 VWO deel 2 staat dat de wet van Bernoulli hier ten onrechte wordt gebruikt. Mijn leraar wist geen andere verklaring en vroeg of ik u wou mailen voor de goede uitleg. Ik hoop dat u het antwoord op mijn vraag hebt."

Bij het schrijven ons antwoord hebben we hulp gehad van Prof. Dr. Henk Tennekes. We zijn hem daar zeer erkentelijk voor. Voor fouten die er nu eventueel nog in ontdekt kunnen worden, blijven wij uiteraard zelf verantwoordelijk.

Hubert en Louis