TerugLieve LeNa - Oudziendheid

Bij het maken van de uitwerking van opgave 12 uit hoofdstuk 5 Licht en zicht in vwo deel 2 stuitten we op de vraag hoe de grafiek van p. 109 en de grafiek van tabel 87 C5 uit Binas samenhangen met een grafiek die vroeger in Scoop heeft gestaan. In Scoop 4/5 vwo hadden we in opgave 50 op p. 276 de echte grafiek van Donders opgenomen. De grafieken in Stevin en in Binas zijn daarvan een vereenvoudiging. Onze bron voor de grafiek in Scoop is via deze link te vinden: