Terug


Bestelformulier Stevin                  

* Verplicht veld
* Naam van de school:
* Adres van de school (géén postbus):
* Postcode en plaats van de school:
* Telefoon van de school:
* Naam sectievoorzitter:
* Bezorgadres: (naar dit adres gaat ook de factuur)
* Postcode en woonplaats:
* E-mail adres (via de school): (naar dit adres wordt een kopie van deze aanvraag gestuurd)
                            * Aanvinken wat van toepassing is:
  Onze school heeft Stevin op de boekenlijst staan.
  Onze school heeft Stevin NIET op de boekenlijst staan.
     
Bestelling beoordelingsexemplaren:

■ Boeken
   Beoordelingsexemplaren kosten € 15,- per stuk
Stevin vwo
Stevin havo
■ Katernen
   Beoordelingsexemplaren kosten € 6,- per stuk
vwo E1 - Gassen
vwo E1 - Warmte
vwo E3 - Kern, quark en GUT
vwo F2 - Relativiteitstheorie
vwo G1 - Oog, oor en hart
 
havo B3 - Licht en zicht
havo G2 - Signaalverwerking
 
Bestelling gebruikersexemplaren:

■ Boeken
   Als een school Stevin heeft ingevoerd, kan de sectievoorzitter voor ieder van de
      docenten en toa's één gebruikersexemplaar aanvragen. Hiervoor brengen we € 10,00
      per boek in rekening.
      Gebruikersexemplaren graag als één pakket aanvragen door het volgende formulier
      volledig in te vullen.

Stevin vwo
Stevin havo
   Namen van docenten en toa’s voor wie de gebruikersexemplaren bestemd zijn:
   
 
■ Katernen
   Gebruikersexemplaren voor scholen die Stevin WEL op de boekenlijst hebben
      staan,kosten € 6,- exclusief verzendkosten.
   Gebruikersexemplaren Voor scholen die Stevin NIET op de boekenlijst hebben
      staan, kosten € 8,- exclusief verzendkosten.

vwo E1 - Gassen
vwo E1 - Warmte
vwo E3 - Kern, quark en GUT
vwo F2 - Relativiteitstheorie
vwo G1 - Oog, oor en hart
 
havo B3 - Licht en zicht
havo G2 - Signaalverwerking
 
■ Overig
Smaakmakers(€ 15,-)
Oude natuurkunde(€ 15,-)
Handleiding Excel 365(€ 10,-)
Antwoorden Handleiding Excel 365(€   5,-)
Coach 7 - Grafisch modelleren(€ 10,-)
Coach 7.7 - Meten en videometen(€ 10,-)