TerugSmaakmaker 8 - NVOXIn NVOX, 30e jaargang - november 2005 - nummer 9 - bladzijde 488 stond in onze rubriek Smaakmakers een artikel over een knippertol.

Als je de tol tegen de klok in laat draaien, krijg je de tekst in spiegelbeeld.