TerugSmaakmaker 9 - NVOXIn NVOX, 30e jaargang - december 2005 - nummer 10 - bladzijde 551 stond in onze rubriek Smaakmakers een artikel over vliegtuigjes.