TerugSmaakmaker 10 - NVOXIn NVOX, 31e jaargang - januari 2006 - nummer 1 - bladzijde 28 stond in onze rubriek Smaakmakers een artikel over traagheid.
Klik hier voor enkele filmpjes.