TerugSmaakmaker 12 - NVOXIn NVOX, 31e jaargang - maart 2008 - nummer 3- bladzijde 129 stond in onze rubriek Smaakmakers een artikel over tralies en tl-buizen.

Klik hier om de pdf op te halen over holografische tralies door Leo van den Raadt en Hubert Biezeveld in NVON maandblad, 15e jaargang, nr. 1 van januari 1990.