TerugSmaakmaker 13 - NVOXIn NVOX, 30e jaargang - april 2006 - nummer 4 - bladzijde 188 stond in onze rubriek Smaakmakers een artikel over gewichtloos en extra zwaar.

Download hier de tips voor een paar proefjes.

Na het verzenden van de uitleg ontving Hubert deze e-mail van Louis:

Hoi,
Over val en toeval gesproken: ik pak zojuist kussens van een plank in de schuur en daarbij valt een jampotje half gevuld met spijkers. Geen nood, ik vang het op tijd op.
Alleen is het potje kapot!
Louis