TerugSmaakmaker 15 - NVOXIn NVOX, 31e jaargang - juni 2006 - nummer 6 - bladzijde 299 stond in onze rubriek Smaakmakers een artikel over drinkeendjes.Drinkeendje


Bestel via ons e-mailadres stevin@stevin.info een kopie van de tekst uit The Physics Teacher van mei 2004 om zelf een supervogel te maken.