TerugSmaakmaker 17 - NVOXIn NVOX, 31e jaargang - oktober 2006 - nummer 8 - bladzijde 390 stond in onze rubriek Smaakmakers een artikel over gasdruk.

We vragen daarin: Blijft een beker met water ook onder een glasplaat hangen als de beker helemaal vol is?

Je ziet, het antwoord is 'ja'; op 25 oktober hing de beker er al veertien dagen.
De foto van de beker in bovenaanzicht is gemaakt nadat het gedauwd had. Merk op dat er boven de beker geen dauw op het glas ligt.Om dit te laten lukken, moet je wel een paar voorzorgen nemen.

Neem een plastic beker met gladde rand, die weegt tenslotte minder dan een glas, zorg met spiritus voor een schoon glasoppervlak en kies daarop een plek zonder krassen. Zet de plaat waterpas en gebruik 'oud' of gekookt water - water uit de kraan bevat teveel luchtbelletjes