TerugSmaakmaker 18 - NVOXIn NVOX, 31e jaargang - november 2006 - nummer 9 - bladzijde 440 stond in onze rubriek Smaakmakers een artikel over Ogen op steeltjes met als onderdeel Een oogkijker.Het is opmerkelijk dat je op deze manier ook met oudziende ogen zonder probleem je eigen ogen kunt bekijken.

Volgens ons werkt het als volgt - waarbij we de afstand tussen lens en spiegel verwaarlozen.


LL’ stelt de iris van je eigen oog voor en je zorgt ervoor dat de afstand tot de loep 0,5f is.
BB’ is het virtuele, rechtopstaande beeld gemaakt door de loep. Ga na: b = -f.
BB’ staat dus in F en N = 2.
De spiegel maakt daar het spiegelbeeld BB’’ van dat dus ook in F staat.
Het gevolg is dat de stralen naar je oog evenwijdig aan elkaar uit de loep komen.
Je hoeft dus niet te accommoderen.

Ga na dat dit hier op neerkomt:
Een spiegeltje in combinatie met een bolle lens functioneert als een holle spiegel.
Zie ook Scoop vwo N1 deel 1, p. 127 en in 2007: Stevin vwo deel 1, p. 140.
Een spiegeltje in combinatie met een holle lens heeft het effect van een bolle spiegel.