TerugSmaakmaker 25 - NVOXIn NVOX, 32e jaargang - juni 2007 - nummer 6 - bladzijde 283 stond in onze rubriek Smaakmakers een artikel over spoken.