TerugSmaakmaker 29 - NVOXIn NVOX, 33e jaargang - februari 2008 - nummer 2 - bladzijde 49 stond in onze rubriek Smaakmakers een artikel over toverlantaarns.


De stereoscoop van Wheatstone
Een stereoscoop uit het einde van de 19e eeuw:
Een bouwpakket (€ 19,90) van www.ipacity.nl:
Aardige sites:
www.luikerwaal.com
tik bij Google in: exhibit of optical toys