TerugSmaakmaker 30 - NVOXIn NVOX, 33e jaargang - maart 2008 - nummer 3 - bladzijde 97 stond in onze rubriek Smaakmakers een tweede artikel over toverlantaarns.

Reynaud voor thuis


Reynaud voor in de bioscoop


Op deze sites vindt u meer informatie:

http://praxinoscope.free.fr/mecaniqueA.html
http://www.opticaltoys.com
http://courses.ncssm.edu/gallery/collections/toys/opticaltoys.htm