TerugSmaakmaker 33 - NVOXIn NVOX, 33e jaargang - juni 2008 - nummer 5- bladzijde 253 stond in onze rubriek Smaakmakers een artikel over spelen met licht.

Op de houtsnede van de Romeinse vloot voor Syracuse is behalve de regenboog nog het volgende te zien: het perspectief met de olifanten links, de holle spiegels van Archimedes, de rechtlijnige voortplanting van licht, spiegeling en breking (midden onder).

De optische illussies zijn afkomstig uit: Optische Täuschungen door Daniel Picon, Fleurus.

Het programma AnamorphMe.exe is via Google gratis op te halen. Tik Anamorph Me! in.

Temperatuurgevoelig karton is te bestellen bij: Educational Innovations / kies chemistry. Hun site http://www.teachersource.com is overigens een goudmijn voor natuurkundeleraren.

Fosforplastic (Nachleuchtfolie) is te bestellen door bij Google met als taal Duits in te tikken: Oralux 9100.