TerugSmaakmaker 34 - NVOXIn NVOX, 33e jaargang - september 2008 - nummer 7 - bladzijde 293 stond in onze rubriek Smaakmakers een artikel over ontleden van licht.

Fraunhofer (midden) herontdekte in 1813 de absorptielijnen in het zonnespectrum. Wollaston had die in 1802 al waargenomen maar gaf de verkeerde interpretatie - hij vatte de donkere lijnen op als scheidslijnen tussen de kleuren.
Fraunhofer tekende 576 lijnen op met behulp van een zelf ontworpen sextant, voorzien van een zelfgemaakt tralie en hij kleurde zijn plaat in. Hij constateerde dat de Na-D-lijnen als absorptielijnen in het zonnespectrum voorkwamen. Het duurde tot 1859 voor Kirchhoff en Bunsen de correcte verklaring gaven


Deutsches Museum 1814


Ivanhoe
Zo'n tekst wilde je als kind natuurlijk niet missen:De gebruikte tralies
De traliespectra hebben we gemaakt met behulp van holografisch traliefolie. Dit folie wordt voor ca. $50 per rol verkocht door Science Technologies (www.sciencefirst.com). Op deze site kun je overigens nog véél meer prachtige dingen kopen. Doen!
Door het holografische produktieproces komt het meeste licht in de eerste orde terecht en krijg je zeer lichtsterke spectra te zien. Monteer stukjes van dit folie in diaraampjes voor gebruik bij practica.