TerugSmaakmaker 37 - NVOXIn NVOX, 33e jaargang - december 2008 - nummer 10- bladzijde 423 stond in onze rubriek Smaakmakers een eerste artikel over speelgoedkarretjes.

In de inleiding vroegen we of u weet hoe het locomotiefje zich voortbeweegt.

In de witte beugel ziet u een groen reedcontact en in het grote wiel zijn magneetjes gemonteerd. Als de beugel op de juiste plek zit, wordt de spoel links op het goede moment bekrachtigd en krijgt de magneet daar tegenover een zet.