TerugSmaakmaker 38 - NVOXIn NVOX, 34e jaargang - januari 2009 - nummer 1- bladzijde 17 stond in onze rubriek Smaakmakers een tweede artikel over speelgoedkarretjes.

Ben je geïnteresseerd in waterstofkarretjes, kijk dan op: http://www.geosenergie.nl/PPwaterstofauto.htm

Neem anders contact op met ir Sebastiaan van Rossum
06 - 45860264
s.van.rossum@geosenergie.nl