TerugSmaakmaker 41 - NVOXIn NVOX, 34e jaargang - april 2009 - nummer 4 - bladzijde 161 stond in onze rubriek Smaakmakers een tweede artikel over vliegtuigjes.

Libelle en Tinkerbell
De lucht is voor kleine vliegers naar verhouding veel stroperiger (de grens ligt bij ongeveer 10 cm); dan loont klapwieken, want dat is dan efficiënter dan vaste vleugels.
Filmpjes van vliegende insekten vind je onder andere op www.wowwee.com; Tinkerbell is gemaakt voor Disney.

De Delfly Micro
Dit is de in Delft ontwikkelde Delfly micro met twee camera's aan boord;
www.delftdynamics.nl, zie ook www.delfly.nl voor filmpjes.


Skyblades.
De raket met de bovenste bladen gaat draaien door de wet van behoud van draaiimpuls. Door de vaste bladen de omgekeerde helling te geven wordt de liftkracht vergroot.

Nieuwe accu's
Zoek op www.illinois.edu voor de ontwikkeling van een wel zéér kleine accu (water + LiH) van 9 mm3. Weliswaar voorlopig met een vermogen van 0,7 mW bij 0,7 V maar wel 30 uur lang.

De bakpoeder-en-azijnraket
Het artikel uit NVOX 7 van september 2004 is hier in pdf bijgevoegd.